Klädsel på en begravning
Hade den avlidne några önskemål på klädsel?

Hade den avlidne några önskemål på klädsel?

Hade den avlidne några önskemål på klädsel?

De som planerar för och anordnar en begravning är även de som bestämmer vilken klädsel man ska ha under ceremonin. Där kan man bestämma att inte ange någon specifik klädkod, eller så kan man bestämma att exempelvis ha klädkoden ”valfri klädsel” eller ”ljus klädsel”. Här är det upp till de nära anhöriga – de som är med och planerar ceremonin – att avgöra vad de anser passar.  

Om det däremot visar sig att den avlidne hade några specifika önskemål på klädsel under begravningen bör man såklart se till dessa och så gott som det bara går uppfylla den avlidnes önskemål. Det såvida önskemålen inte är alldeles för specifika, för komplicerade eller krångliga, eller om de är avvikande på något sätt. Då får ni hitta en annan lösning.